Een handleiding voor de moderne rundveehouderij

Die met de nodige kennis en praktijk ervaring de ecologische en economische uitdagingen van de toekomst aangaat.

RENDEMENT = INKOMEN

Slechts als de veehouder zich bewust is van de factoren die een duidelijke invloed hebben op zijn inkomen, dan pas kan hij zijn bedrijfsvoering in die mate richten en dat zijn rendement zo hoog mogelijk blijft.

Leer meer

5B Meetjesland Project

Economisch rendabele vleesproductie betekent groeikracht. Om selectie naar groeikracht snel te kunnen demonstreren, gebruikte dit project Embryotransplantatie (ET).

Leer meer

Aankoop protocol

Aangekochte dieren zijn vaak oorzaak van ziekte-insleep op uw bedrijf.

Leer meer

Bronstverloop en inseminatie-tijdstip

Boviene Virale Diarree / Mucosal Disease

Door haar gecompliceerdheid in voorkomen en de verscheidenheid aan letsels en symptomen is BVD een "moeilijke" ziekte

Leer meer

Dierziekten

Ziekten zijn of worden belangrijk indien hun voorkomen een duidelijk negatieve invloed heeft op het bedrijfsrendement.

Leer meer

Embryo Transplantatie

Enkel een optimaal gezonde veestapel kan maximaal rendement geven.

Leer meer

Entadvies voor infectieziekten bij rundvee

Weerstand tegen ziektekiemen is grotendeels gebaseerd op antistoffen of immunoglobulines.

Leer meer

Voeding en Voederwinning

Het belang van een evenwichtige, optimale voeding wordt nog te vaak onderschat.

Leer meer

Kalfverzorging

Perinatale sterfte of verlies aan kalveren in de eerste levensweken bedraagt algemeen gemiddeld 7%.

Leer meer

Huisvesting

Bij kalverhuisvesting is dat men zorgt voor een zo minimaal mogelijke infectiedruk.

Leer meer

Vruchtbaarheid

Het basisprincipe geldt voor elke fokkerij: enkel een optimaal gezonde veestapel kan maximaal rendement geven. De vruchtbaarheidcijfers (drachtpercentage; non-return) weerspiegelen in feite de gezondheidstoestand van de veestapel.

Leer meer

Bronstsynchronisatie bij ontvangsters

Bij embryotransplantatie wordt een bevruchte eicel van de ene koe (donor) overgebracht in de baarmoeder van een andere koe ( ontvangster). Hierbij moet de cyclus van beide dieren gelijk of synchroon verlopen.

Leer meer

De Koe

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid en steriliteit

Leer meer

E.T. Techniek

Een eenvoudige methode om talrijke nakomelingen te krijgen van een genetisch hoogwaardige donorkoe.

Leer meer

E.T. Handleiding

De vruchtbaarheid weerspiegelt de gezondheidstoestand van de veestapel. De gezondheid van de dieren wordt door verschillende factoren bepaald of beïnvloed.

Leer meer

E.T. Advies

Enkele aspecten van de ontvangsterdieren die een invloed hebben op het ET-drachtigheidsresultaat.

Leer meer

Kunstmatige Inseminatie

Koopvernietigende Gebreken

Koopvernietigende gebreken bij aankoop van een rund

Leer meer

Leptospirosis

Leptospirosis of domestic animals is a very complex disease. This NebGuide examines its diagnosis, treatment, and prevention.

Leer meer

Leverbot

Fasciola hepatica, de belangrijkste platworm of trematode bij herkauwers, is de belangrijkste verwekker van leverbotziekte in gebieden met gematigd klimaat wereldwijd.

Leer meer

Maag-Darmwormen bij Rundvee

Zoals bij de meeste zoogdieren komen ook bij runderen ruim een dozijn verschillende wormsoorten voor. Enkele lokaliseren zich in de maag, andere in de verschillende delen van het darmstelsel. Een speciaal geval is de longworm, die als volwassen exemplaar in de luchtpijptakken leeft.

Leer meer

Preventieve Gezondheidszorg

Rol van de Veehouder

Als bedrijfsleider bent u een belangrijke, zoniet de belangrijkste schakel in het verkrijgen of handhaven van een vruchtbare veestapel.

Leer meer

Stierkeuze

Vermijdt het gebruik van stieren met een minder goede reputatie qua vruchtbaarheid (naast andere economisch belangrijke kenmerken: beenwerk, klauwen, groei) U riskeert later dochters te hebben van deze stier die ook minder goed vruchtbaar zijn.

Leer meer

Structuurtekort

Fysiologische achtergronden van structuurtekort

Leer meer

Opstal-management bij rundvee

De oogst geschoren, de winter geboren. Het veldwerk zit er nu grotendeels op maar voor de rundveehouders breekt nog een drukke periode aan. De runderen moeten binnen gehaald worden en voorbereid op een lange stalperiode.

Leer meer